Per 1 juli is de gym weer open!

(Scroll down for English)

Leden!
Op 1 juli gaan we weer open. De richtlijnen van de overheid zijn definitief. Het grootste verschil in de gyms zal zijn dat iedereen geacht wordt 1,5m afstand van elkaar te houden. Minder volle lessen dus, maar op meer tijdstippen van de dag. We communiceren voor woensdag het protocol, inclusief video.

Rooster
Bij de richtlijnen die het kabinet afgelopen woensdag aankondigde zaten geen verrassingen. Ons rooster zal lijken op dat van voor de crisis. Maar omdat we minder mensen per les mogen bedienen, hebben we op de grote disciplines (CrossFit, Zaktraining) extra lessen in het rooster gezet. We zetten het rooster dit zondag online. Op de pieken (ma-vrij 7-9 en 17u tot 20u, za-zo 9-12) zijn we in deze fase nog genoodzaakt met credits te werken (3 lessen per week). Maar hardlopen, mobility en yoga kun je onbeperkt boeken. Reserveren kan drie dagen van tevoren.

Buitenlocaties
We houden de buitenlocaties nog even open, zodat we ook daar lessen kunnen blijven plannen in deze eerste fase van de heropening. Bij succes blijven we dat de hele zomer doen. Iedereen kan meedoen aan de buitenlessen, het maakt niet uit op welke locatie je zelf lid bent.

Trainen buiten de pieken
Werk je de komende tijd nog thuis of ben je zelfstandig? Plan je training dan zoveel mogelijk buiten de pieken. Zo verspreiden we de drukte over de dag en kunnen we al onze leden goed bedienen.

Vrij trainen
Vrij trainen is ook weer mogelijk vanaf 1 juli. Je moet je wel even reserveren; je kunt hiervoor een tijdslot boeken.

Kleedkamers en douches
Overal in de gym geldt de 1,5m regel. Ook in de kleedkamers. We plannen de lessen zo dat ze nooit tegelijk beginnen. In de kleedkamers zal beperkt ruimte zijn. Douche in deze fase alleen als het noodzakelijk is (omdat je na je training naar je werk gaat, bijvoorbeeld). Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar de gym.
Ook de wcs mogen weer gebruikt worden.

Activeren
Woensdag activeren we de abonnementen weer. We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die om medische- of andere redenen nog even willen wachten met binnen trainen. Als je ons dat laat weten op dit mailadres, kunnen we je abonnement nog op pauze laten staan.

Geduld
We hopen op jullie geduld deze weken. Het is nogal een operatie. Noodgedwongen zetten we kleine stappen. Je kunt nog even niet blijven hangen in de gym of aan de tafels. De kinderoppas is de eerste twee weken nog niet actief, en het zal soms even puzzelen zijn. Dank voor jullie begrip in deze unieke situatie.

Tot gauw in de gym!

Team Vondelgym

——————————–

Members!

Our doors are opening on July 1st. The governmemntal requirements are final.
The biggest difference inside the gym will be the requested 1,5 meter distance from each other. This will mean smaller classes, during more times in the day. We will communicate the protocol, including a video, well before Wednesday.

Schedule
There were no surprises in last weeks governmental communication. Our schedule will be quite similar to the one before the crisis, but because we have to work with a smaller capacity we will offer CrossFit and heavy bag training at serveral extra hours during the day. The schedule will be published on Sunday. During rush hours (Monday-Friday 7-9 and 17-20, Saturday-Sunday 9-12) we are obliged to work with credits (3 classes a week). But running, mobility and yoga can be booked without any limits. Classes can be booked three days ahead.

Outdoor locations
We will keep the outdoor locations active, so that we can have classes there in the first stage of re-opening. In case of a succes we will keep these open all summer. Members of all locations can join classes in the outdoor gyms.

Training off peak hours
Do you work from home, or are you self emplyed? Please try and plan your training in the quiet hours as much as you can. This way we can serve as many members as possible in a comfortable way.

Open gym
From July 1st we offer open gym again. You do need to reserve a time slot in order to come and train.

Locker rooms and showers
All over the gym we will have to respect the 1,5 meters, also in the locker rooms. We will schedule in such a way that classes wont start at the same time. The locker rooms will be limited in space because of the distance, so wed like to ask you to shower and change at home if you can. Of course you can use the showers if you need to go to work for example.
Toilets are also back in use.

Activation
On Wednesday we will activate all memberships again.
We can imagine there are members who have medical- or other reasons not to start training inside yet. Please let us know by anwering this email, then we can keep your subscrition paused.

Patience
We hope you can be patient with us these weeks. This is quite an operation. We have to take small steps. For now hanging out at the bar or tables is not possible yet. The babysitter will start about two weeks after opening and it might be a bit of a puzzle sometimes. Thank you for your understanding in this unique situation.

See you soon in the gym!

Team Vondelgym